^Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5
Szkoła z Klasą
Szkoła Bezpiecznego Internetu
Szkoła bez przemocy
Ortograffiti
Strona Przyjazna Dzieciom
Norton
Szkoła z prawami dziecka
Góra Grosza
Nie pal przy mnie proszę
Palenie
Znajdź właściwe rozwiązanie
Trzymaj formę
Postaw na rodzinę
Akademia dojrzewania
Zadbaj o swoje płuca
Telefon zaufania
Bezpieczna szkoła
Lepsza szkoła

Pedagog szkolny

Godziny pracy pedagoga szkolnego mgr Agaty Woś - Burak

Poniedziałek   9.50 - 15.30

Wtorek            SP w Parcicach

Środa               8.00 - 13.00

Czwartek         9.50 - 14.00

Piątek              8.00 - 15.00

MASZ PROBLEM – SZUKAJ POMOCY!

MIEJSKI OŚRODEK PROFILAKTYKI, TERAPII UZALEŻNIEŃ I WSPÓŁUZALEŻNIENIA

(ALKOHOLIZM, NIKOTYNIZM, NARKOMANIA)

WIERUSZÓW; UL. KĘPIŃSKA 53 (PODZAMCZE)

TEL. 062 78 31 752

PRZECIWDZIAŁANIE  PRZEMOCY    W  RODZINIE

WIERUSZÓW; UL. KĘPIŃSKA 53 (PODZAMCZE)

TEL. 062 78 31 752

PORADNIA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

WIERUSZÓW; UL. WARYŃSKIEGO 14

TEL. 062 78 41 295

STOWARZYSZENIE PROFILAKTYCZNE „ALTERNATYWA” (ALKOHOLIZM, UBÓSTWO, NARKOMANIA, BEZROBOCIE, WSPIERANIE DZIECI ZAGROŻONYCH PATOLOGIĄ)

WIERUSZÓW ; UL. SPORTOWA 7

TEL. 062 78 42 535

PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 

WIERUSZÓW; UL. WARYŃSKIEGO

TERAPEUTA UZALEŻNIEŃ

PRACOWNIK SOCJALNY

PRAWNIK

PEDAGOG

PSYCHOLOG

TEL. 062 78 42 320

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

WIERUSZÓW; UL. WARSZAWSKA 104

TEL. 062 78 455 00 

POMARAŃCZOWA LINIA 

(POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE)

TEL. 0 800 14 00 68

NIEBIESKA LINIA 

(POMOC DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE)

TEL. 0 801 12 00 02     i     666 00 60

Helpline; www.helpline.org.pl

POMOC W SYTUACJACH ZAGROŻENIA INTERNETEM I TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

TEL. 0 800 100 100

INFOLINIA STOWARZYSZENIA „KARAN”

(NARKOMANIA

TEL. 0 800 12 02 89

INFOLINIA PSYCHIATRYCZNA

TEL. 0 800 600 700

TELEFON ZAUFANIA (PROBLEMY RODZINNE I OSOBISTE)

TEL. 664 15 58

TELEFON ZAUFANIA DLA OSÓB W KRYZYSIE

 TEL. 988

TELEFON ZAUFANIA

TEL. 0 42 988

POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA

TEL. 0 800 120 226

NARKOMANIA, PRZEMOC W RODZINIE

TEL. 0 801 109 696

DZIECIĘCY TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA

TEL. 0 800 12 12 12

www.116111.pl

Bezpłatny, ogólnopolski Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży - 116 111, którego obsługą zajmie się Fundacja Dzieci Niczyje. Telefon ten ma służyć młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony.

 

By trafić do ucznia, przekonać Go do poglądów, szacunku, poszanowania prawa, zrozumienia negatywnych skutków uzależnień trzeba poszukać ciekawej, innowacyjnej, wieloaspektowej drogi. Tylko długotrwałe i przemyślanie działanie jest w stanie przygotować młodego człowieka do samodzielnego życia i pełnienia w nim ról społecznych. Toteż w szkole były realizowane  programy: edukacyjne, społeczne i profilaktyczne.

Trzymaj formę

Program miał na celu promocję zdrowego trybu życia, a zwłaszcza racjonalnego i zdrowego sposobu odżywiania się i składał się z kilku etapów. 

Efektem tego programu było ustalenie liczby uczniów z niedowagą, wagą prawidłową i nadwagą. Poprzez czynne uczestnictwo uczniów w realizacji programu i jego organizacji na skalę szkoły, wzrosła świadomość uczniów na temat znaczenia warzyw i owoców w zdrowej diecie.

Zdrowo jem, więcej wiem

Projekt realizowany przez Fundację Banku Ochrony Środowiska w trosce o zdrowie młodego pokolenia.

Kompleksowy program zmniejszania zachorowalności na choroby związane ze stylem życia na obszarze powiatu wieruszowskiego

W ramach projektu uczniowie mieli szansę omówić zasady zdrowego trybu życia. Podczas spotkania poszerzyli swoja wiedzę z zakresu zbilansowanej diety, komponowania wartościowych posiłków, umiejętności czytania etykiet oraz codziennej aktywności fizycznej. Ponadto aktywnie uczestniczyli w zajęciach, które zakończyły się degustacją.

Zadbaj o swoje płuca

Głównym celem programu było podniesienie poziomu wiedzy o gruźlicy i chorobach płuc oraz wzmocnienie zachowań zdrowotnych, poprzez umiejętne jej wykorzystanie.

Akademia dojrzewania

Ogólnopolski Program Profilaktyki Zdrowotnej dla Dziewcząt „Akademia Dojrzewania” to program przygotowany z myślą o uczennicach klas pierwszych i drugich gimnazjum. Celem programu było realizowanie zagadnień związanych z okresem dojrzewania. 

Program profilaktyki palenia tytoniu

Nadrzędnym celem programu „Znajdź właściwe rozwiązanie” było zapobieganie palenia tytoniu wśród młodzieży szkolnej, poprzez zwiększenie ich wiedz w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego oraz kształtowanie umiejętności dbania o własne zdrowie i swoich bliskich. Nie mniej ważnym zadaniem okazało się kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia tytoniu. 

Z kolei przewodnim motywem programu „Nie pal przy mnie, proszę” było zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu, poprzez zwiększenie ich wiedzy w zakresie odpowiedzialności za własne zdrowie i swoich bliskich,  a także kształtowanie pozytywnych nawyków dbałości o własne zdrowie. Realizacja programu skutecznie pomogła w profilaktyce nikotynowej.

Dopalaczom mówimy STOP - wybieramy zdrowie

Celem prowadzonej kampanii było dostarczenie rodzicom, uczniom, a także nauczycielom jak najszerszej wiedzy na temat działania substancji psychoaktywnych oraz zwrócenie uwagi na zagrożenia  wynikające z ich używania. 

Ogólnopolski konkurs „Dzień Praw Dziecka”

Wychowanie dzieci i młodzieży w duchu ich praw to nie tylko obowiązek szkoły, ale też inwestycja w przyszłość. Świadomość własnych praw każe bowiem szanować prawa innych. Dziecko, wychowane w duchu poszanowania godności człowieka, które wie, że nie wolno go bić ani obrażać – samo nie będzie biło ani obrażało innych. 

Postaw na rodzinę. Poznajmy się lepiej!

Celem programu było wzajemne poznanie. Rodzice, którzy dobrze znają swoje dzieci i potrafią z nimi rozmawiać, mogą w porę dostrzegać problemy i reagować. Podpowiadaliśmy rodzicom, jak zadawać pytania, by dziecko nie czuło się przesłuchiwane i angażowało się w rozmowę. Gimnazjalistów instruowaliśmy, jak powiedzieć mamie czy tacie nawet o najtrudniejszych i nieprzyjemnych sprawach. Rodzina, która zna się nawzajem, to szczęśliwa rodzina, która wychowa mądre i porządne dzieci.

Szkoła przyjazna rodzinie

Program „Szkoła Przyjazna Rodzinie” wychodzi naprzeciw potrzebie coraz lepszej współpracy szkół z rodzicami uczniów, w zakresie wychowania i przekazywania młodemu pokoleniu spójnego systemu wartości. Zasadniczym celem kampanii jest pomoc rodzicom i nauczycielom w działaniach wychowawczych wobec dzieci i młodzieży w duchu odpowiedzialności i szacunku dla samego siebie i drugiego człowieka. Program pomaga również w realizowaniu zadań związanych z profilaktyką wszelkich uzależnień oraz minimalizowaniu postaw patologicznych wśród dzieci i młodzieży.

Bezpieczna szkoła – bezpieczny uczeń

Celem było spopularyzowanie wśród uczniów podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki w tym ucznia-obywatela, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Tym samym podnosząc poziom bezpieczeństwa szkoły i uczniów.

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Program zwraca uwagę na potencjalne zagrożenia oraz uświadamia uczniom skutki niebezpiecznych zachowań w domu, szkole i na drodze. Tym samym podnosząc poziom świadomości i bezpieczeństwa już najmłodszych dzieci.

Uzależnieniom behawioralnym mówię stop!

Uzależnieniom behawioralnym mówię stop!" – to projekt, w ramach którego prowadzone były zajęcia przez pedagoga szkolnego poruszające problematykę uzależnień behawioralnych takich jak: Internet, gry, hazard, zakupy.

We wszystkich klasach gimnazjum oraz V i VI klasy szkoły podstawowej, zostały przeprowadzone zajęcia dotyczące problemów nadużywania Internetu, telefonów i gier. Podczas zajęć uczniowie mieli szansę podzielić się swoimi odczuciami i spostrzeżeniami, obejrzeli filmy,  prezentacje, poznali najnowsze badania. 

Dzień Bezpiecznego Internetu 

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) miał na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. DBI ma na celu przede wszystkim inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa dzieci w Internecie oraz nagłośnienie tematyki dotyczącej bezpieczeństwa online. W tym roku szkolnym wszystkie działania podejmowane były pod hasłem "Lepszy Internet zależy od Ciebie!". 

 "Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu" - to my!

Ogólnopolska kampania edukacyjno-prewencyjna ma na celu ochronę małoletnich w Polsce przed zagrożeniami wiążącymi się z korzystaniem z Internetu. Zadanie to realizowane było poprzez przeprowadzenie szeregu działań o charakterze edukacyjnym i prewencyjnym.

Cyberbezpieczeństwo

Celem, jest przestrzeganie użytkowników cyberprzestrzeni przed potencjalnymi zagrożeniami oraz promowanie modelu świadomego i odpowiedzialnego korzystania z sieci. 

Dzień Bezpiecznego Komputera 

Celem akcji jest popularyzacja wiedzy na temat bezpieczeństwa informatycznego oraz sposobów zapobiegania zagrożeniom płynącym z sieci.

„Bieg po zdrowie” to nowy program antytytoniowej edukacji zdrowotnej opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami. I edycja programu będzie miała miejsce w roku szkolnym 2016/2017 i obejmie do 20% szkół podstawowych w Polsce.

Główne cele programu: 

•opóźnienie lub zapobiegnięcie inicjacji tytoniowej wśród dzieci i młodzieży 

•pokazanie atrakcyjności życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego. 

•zwiększanie wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia papierosów. 

----------

Działania podejmowane w ramach dalszej edukacji uczniów:

- zajęcia na godzinie z wychowawcą,

- zajęcia z pedagogiem szkolnym,

- indywidualne rozmowy z uczniami i rodzicami,

- spotkanie z doradcą zawodowym Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej w Wieruszowie,

- spotkanie z doradcą zawodowym Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej ze Zduńskiej Woli,

- spotkanie z komendantem OHP w Wieruszowie,

- wyjazd na Targi edukacyjne do Wielunia,

- wyjazd na Targi edukacyjne do Wieruszowa,

- tablica zawodoznawcza,

- udzielanie informacji o drzwiach otwartych w szkołach,

- spotkania uczniów i rodziców z przedstawicielami szkół, 

- współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Wieruszowie.

----------

 RAPORT EWALUACYJNY

DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Szkoła Podstawowa 2015/2016 

Wnioski:

 • Dokumentacja szkolna zawiera zasady prowadzonych działań profilaktycznych.
 • Szkoła realizuje różnorodne programy profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne.
 • Nauczyciele na bieżąco współpracują z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, funkcjonariuszami policji oraz kuratorami sądowymi.
 • Stosowane przez nauczycieli metody i formy pracy są skuteczne we wzmacnianiu właściwych zachowań i eliminowaniu zagrożeń.
 • Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.
 • Są na bieżąco informowani , jak przeciwdziałać przemocy i agresji.
 • Uczniowie, którzy w sytuacjach problemowych zwrócili się o pomoc do nauczycieli, taką pomoc otrzymali.
 • Uczniowie są świadomi, jakie zagrożenia niosą ze sobą: palenie tytoniu spożywanie alkoholu, branie narkotyków oraz dopalaczy.
 • Ankietowani potrafią zachowywać się asertywnie.
 • Respondenci posiadają wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania się.
 • Najbardziej podobają się uczniom  imprezy klasowe oraz szkolne.
 • Uczniowie są świadomi, jakie zagrożenia niesie ze sobą nagminne korzystanie z Internetu, komputera oraz telefonii komórkowej.
 • Wszyscy rodzice potrafią wskazać tematykę i rodzaj prowadzonych zajęć z zakresu profilaktyki oraz uważają, że jest zgodna z potrzebami ich dzieci.
 • Rodzice potwierdzają promowanie przez szkołę zdrowego stylu życia i odżywiania.
 • Opiekunowie zadowoleni są z bezpieczeństwa swoich dzieci w placówce oraz podczas  imprez szkolnych i wycieczek.
 • Diagnozę i analizę działań profilaktycznych przeprowadzają wszyscy pracownicy szkoły oraz wykorzystują ją w codziennej pracy.
 • Rodzice i szkoła skutecznie współpracują w zakresie realizacji profilaktyki szkolnej.
 • Szkoła kształtuje postawę szacunku wobec innych  osób.

Rekomendacje:

 • Zwiększyć ofertę zajęć profilaktycznych z zakresu dobrych manier i zdrowia.
 • Zwiększyć ofertę zajęć profilaktycznych z konfliktów rówieśniczych i odpowiedzialności karnej nieletnich.
 • Wzmocnić profilaktykę zażywania napojów energetyzujących, leków uspakajających, sterydów, dopalaczy, narkotyków.
 • Wprowadzić monitoring w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów i rodziców 

 

 RAPORT EWALUACYJNY

DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

Publicznego Gimnazjum 2015/2016 

Wnioski:

 • Dokumentacja szkolna zawiera zasady prowadzonych działań profilaktycznych.
 • Szkoła realizuje różnorodne programy profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne.
 • Nauczyciele na bieżąco współpracują z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym, funkcjonariuszami policji oraz kuratorami sądowymi.
 • Stosowane przez nauczycieli metody i formy pracy są skuteczne we wzmacnianiu właściwych zachowań i eliminowaniu zagrożeń.
 • Uczniowie czują się w szkole bezpiecznie.
 • Są na bieżąco informowani , jak przeciwdziałać przemocy i agresji.
 • Uczniowie, którzy w sytuacjach problemowych zwrócili się o pomoc do nauczycieli, taką pomoc otrzymali.
 • Uczniowie są świadomi, jakie zagrożenia niosą ze sobą: palenie tytoniu spożywanie alkoholu, branie narkotyków oraz dopalaczy.
 • Ankietowani potrafią zachowywać się asertywnie.
 • Respondenci posiadają wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia i racjonalnego odżywiania się.
 • Najbardziej podobają się uczniom  imprezy klasowe oraz szkolne.
 • Uczniowie są świadomi, jakie zagrożenia niesie ze sobą nagminne korzystanie z Internetu, komputera oraz telefonii komórkowej.
 • Wszyscy rodzice potrafią wskazać tematykę i rodzaj prowadzonych zajęć z zakresu profilaktyki oraz uważają, że jest zgodna z potrzebami ich dzieci.
 • Rodzice potwierdzają promowanie przez szkołę zdrowego stylu życia i odżywiania.
 • Opiekunowie zadowoleni są z bezpieczeństwa swoich dzieci w placówce oraz podczas  imprez szkolnych i wycieczek.
 • Diagnozę i analizę działań profilaktycznych przeprowadzają wszyscy pracownicy szkoły oraz wykorzystują ją w codziennej pracy.
 • Rodzice i szkoła skutecznie współpracują w zakresie realizacji profilaktyki szkolnej.
 • Szkoła kształtuje postawę szacunku wobec innych  osób

Rekomendacje:

 • Zwiększyć ofertę zajęć profilaktycznych z zakresu dobrych manier i zdrowia.
 • Zwiększyć ofertę zajęć profilaktycznych z zakresu chorób psychicznych, problemów emocjonalnych i odpowiedzialności karnej nieletnich.
 • Wzmocnić profilaktykę zażywania napojów energetyzujących, leków uspakajających, sterydów, dopalaczy, narkotyków.
 • Wzmocnić profilaktykę zażywania napojów energetyzujących i sterydów.
 • Wprowadzić monitoring w celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów i rodziców.

 

 

 

 

 

Copyright 2019  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach