^Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5
Szkoła z Klasą
Szkoła Bezpiecznego Internetu
Szkoła bez przemocy
Ortograffiti
Strona Przyjazna Dzieciom
Norton
Szkoła z prawami dziecka
Góra Grosza
Nie pal przy mnie proszę
Palenie
Znajdź właściwe rozwiązanie
Trzymaj formę
Postaw na rodzinę
Akademia dojrzewania
Zadbaj o swoje płuca
Telefon zaufania
Bezpieczna szkoła
Lepsza szkoła

Dąb pamięci

„Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności,

nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jako głosu Prawdy, która go przerasta,

ale która jednocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie”.

Jan Paweł II

 

Dla uczczenia pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenia i zagwarantowania im zbiorowej, pokoleniowej pamięci został dedykowany program „Katyń… ocalić od zapomnienia”, którego celem jest posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI.

Z terenu gminy Czastary zamordowani zostali:

1.Antoni Płonka urodzony w 1904 r. w Radostowie zamordowany w Katyniu,

2.Józef Okwieciński urodzony w 1890 r. w Krajance zamordowany w Charkowie,

3.Władysław Majda urodzony w 1903 r. w Jaworku – zamordowany w Katyniu,

oraz nauczyciel szkoły powszechnej w Czastarach Stefan Bartnik zamordowany w Katyniu i Edward Franciszek Spychała – kierownik szkoły w Krajance zamordowany również w Katyniu.

12 kwietnia 2010 r. zgłosiliśmy swój udział w tym programie. Bohaterem zgłoszonym przez naszą szkołę jest ppor. rez. Edward Franciszek Spychała ur. 10.08.1910 r. w Bremie. W maju otrzymaliśmy certyfikat zaświadczający, że DĄB PAMIĘCI będzie poświęcony jego osobie.

Porucznik Edward Franciszek Spychała urodził się 10.08.1910 r. w Bremie (Niemcy). Był synem Łukasza i Marii. W 1929 r. ukończył naukę w Państwowym Seminarium Nauczycielskim Męskim w Lesznie, po czym podjął pracę we wsi Skrzynno. Następnie był kierownikiem szkoły w Krajance, powiat wieluński. W 1933 r. ukończył 7 - miesięczny kurs w Szkole Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie, skąd został przeniesiony na dalsze szkolenie na dywizyjnym kursie w 27 pułku piechoty w Częstochowie. Ukończył je w 1933 r. z wynikiem dobrym, lokatą 26/50, w stopniu plutonowego podchorążego. Praktykę oraz ćwiczenia w 1934, 1935 i 1937 r. odbył w 27 pułku piechoty. Szkolony był w charakterze dowódcy plutonu ckm. Podporucznikiem mianowany ze starszeństwem z 1.01.1936 r. W końcu sierpnia 1939 r., w ramach mobilizacji, przydzielony został do Batalionu Obrony Narodowej w Wieluniu. Uczestniczył w działaniach wojennych we wrześniu. W nie wyjaśnionych dotąd okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Jego nazwisko znajduje się na liście jeńców wojennych, których NKWD ZSRR przekazało do dyspozycji NKWD w Smoleńsku (lista wywozowa nr 029/4 z 13.04.1940 r., poz. 32, teczka personalna 4702). Wywieziony z Kozielska prawdopodobnie transportem IX (z 15.04) lub X (z 16.04.1940 r.) do Lasu Katyńskiego i tam zamordowany. Ekshumowany z dołu śmierci do mogiły bratniej, prawdopodobnie drugiej, zidentyfikowany pod numerem 1166.

W dniu 6 maja 2011 r. odbyła się uroczystość poświęcenia Dębu Katyńskiego posadzonego w celu upamiętnienia porucznika Edwarda Franciszka Spychały, oficera Wieluńskiego Batalionu ON, zamordowanego w 1940 roku w Katyniu. Por. Spychała przed wojną był kierownikiem szkoły powszechnej na Krajance. W krótkim przemówieniu wspominała go jego była uczennica – p. Jadwiga Żurek. Aktu poświęcenia dokonał ks. Jacek Kalferszt. Uczniowie Zespołu Szkół przygotowali i zaprezentowali część artystyczną, a wartę w osobach Sławomira Krawczyńskiego i Tomasza Niewiejskiego wystawiło Stowarzyszenie Historyczne Bataliony Obrony Narodowej.  

13 kwietnia 2015 r. - w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej  nasza społeczność uroczystym apelem uczciła 75. rocznicę bestialskiego mordu dokonanego przez NKWD na polskich jeńcach wojennych w Związku Radzieckim w 1940 r.

Wśród zaproszonych gości, którzy uświetnili naszą uroczystość, szczególnie miło było nam powitać siostrzenicę porucznika Edwarda Spychały, p. Janinę Szymańską z mężem, która przybyła do nas z niedalekiego Ostrowa Wielkopolskiego, odkrywając wcześniej przypadkowo informację o uczczeniu pamięci wujka, zamieszczoną na stronie internetowej szkoły i w lokalnej prasie. Miło było nam również gościć po raz drugi uczennicę por. Edwarda Spychały – p. Jadwigę Żurek. W montażu słowno – muzycznym uczniowie przybliżyli naszemu pokoleniu bolesną prawdę o tamtych wydarzeniach. Następnie delegacja szkoły oraz zaproszeni goście złożyli kwiaty i zapalili znicz pamięci pod tabliczką upamiętniającą porucznika Edwarda Spychałę. 

Uroczystość ta, to prawdziwa lekcja historii. 

 Pani Janina Szymańska przekazała na ręce dyrektora szkoły pamiątki po zamordowanym krewnym: zdjęcia i dokumenty.

 

...

 

 

 

 

 

 

Copyright 2019  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach