^Powrót

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5
Szkoła z Klasą
Szkoła Bezpiecznego Internetu
Szkoła bez przemocy
Ortograffiti
Strona Przyjazna Dzieciom
Norton
Szkoła z prawami dziecka
Góra Grosza
Nie pal przy mnie proszę
Palenie
Znajdź właściwe rozwiązanie
Trzymaj formę
Postaw na rodzinę
Akademia dojrzewania
Zadbaj o swoje płuca
Telefon zaufania
Bezpieczna szkoła
Lepsza szkoła

Aktualności

Ekopracownia

Wójt Gminy Czastary wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach informują, że dzięki wsparciu finansowemu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zostało zrealizowane zadanie pn.
„Utworzenie pracowni przyrodniczej EKO – WIEDZA
w Zespole Szkół im. Bohaterów Września 1939r. w Czastarach”.

Wartość ogólna zadania: 33.122,45 zł.

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 28.438,00 zł.

Dotację na ten cel Gmina Czastary otrzymała w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Moja wymarzona ekopracownia”.

Celem wojewódzkiego konkursu było dofinansowanie najlepszych projektów polegających na utworzeniu bądź zmodernizowaniu szkolnej pracowni na potrzeby edukacji przyrodniczej, biologicznej i ekologicznej. O wsparcie mogły się ubiegać publiczne szkoły podstawowe (klasy IV-VI), gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, reprezentowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub inne organy prowadzące. Do konkursu przystąpiła również Gmina Czastary z wnioskiem dla Zespołu Szkół im. Bohaterów Września 1939r. w Czastarach i pismem z dnia 08 lipca 2014 zostaliśmy poinformowani, że decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu przyznana została nam dotacja na realizację w/w zadania.

Celem projektu jest uatrakcyjnienie procesu kształcenia, wzrost poziomu wiedzy uczniów z zakresu ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

Założeniem naszego projektu jest utworzenie szkolnej pracowni na potrzeby edukacji przyrodniczej, biologicznej, ekologicznej (koła ekologicznego) wraz z bogatym programem edukacyjnym dla dzieci klas IV – VI szkoły podstawowej, uczniów klas I-III gimnazjum, rodziców i wszystkich mieszkańców zainteresowanych podnoszeniem swojej wiedzy w dziedzinie  przyrody i ekologii.

Dofinansowany projekt ma w znaczny sposób wpłynąć na polepszenie warunków nauczania m.in. poprzez zakup roślin doniczkowych, mebli, nowoczesnych pomocy dydaktycznych, sprzętu audio video, komputerowego, innowacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych takich jak: tablicy interaktywnej i kamery mikroskopowej.

Odnowiona sala z nowym wyposażeniem i pomocami dydaktycznymi zapewni uczniom naszej szkoły lepsze warunki nauki, pomoce dydaktyczne pozwolą na przeprowadzanie eksperymentów ekolo¬giczno – przyrodniczych w małych grupach lub indywidualnie. Nauka w nowej pracowni będzie sprzyjała rozwojowi młodych talentów, przyczyniać się będzie do wzrostu zainteresowania przyrodą i biologią oraz zainspiruje dzieci i młodzież do podejmowania działań na rzecz środowiska przyrodniczego. 

Copyright 2020  Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Września 1939 r. w Czastarach